تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:شوکران»

تشکیلات خودگردان اخراجی (سونیا را محرم خود می داند)
 
(تشکیلات خودگردان اخراجی (سونیا را محرم خود می داند))
#تغییر_مسیر [[بحث کاربر:تشکیلات خودگردان اخراجی (سونیا را محرم خود می داند)345]]
۶۶

ویرایش