باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
بدون خلاصه ویرایش
 
----
* «برنج سرد را می‌توان خورد، چای سرد را می‌توان نوشید، اما نگاه سرد را نمی‌توان تحمل کرد.»
* «تاک را از خاک خوب و دختر را از مادر خوب انتخاب کن!»
* «تمام ظلمت جهان نمی‌تواند روشنایی یک شمع را خاموش کند.»
* «شکارچی پرنده‌ای را که بیشتر صدا میکند اول می‌زند.»
۸٬۷۶۴

ویرایش