فضیلت: تفاوت بین نسخه‌ها

== درباره ==
* «'''فضیلت، مزیت''': ۱) نیرویی که شخص را به انجام دادن کارهای بهتر و پسندیده و خودداری از اعمال نکوهیده وامی‌دارد. ۲) امتیاز اخلاقی.»
** ''[[w:علی‌اکبر شعاری‌نژاد|علی‌اکبر شعاری‌نژاد]]''<ref>{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =شعاری‌نژاد| نام =علی‌اکبر| پیوند نویسنده =w:علی‌اکبر شعاری‌نژاد|علی‌اکبر شعاری‌نژاد| عنوان =فرهنگ علوم رفتاری| سال =۱۳۷۵ش/ ۱۹۹۶م| ناشر =مؤسسه انتشارات امیرکبیر|مکان =تهران| شابک = | صفحه =۴۳۵}}}</ref>
* «[[زیبایی]] به فضیلت نیاز دارد و آن را کم دارد، اما فضیلت به زیبایی هیچ‌گاه نیاز ندارد.»
** ''[[امین ریحانی]]''<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://www.eqtibas.com/detail/3916|عنوان=3916|اثر=eqtibas.com}}</ref>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش