Difference between revisions of "فرنان برودل"

no edit summary
'''[[W:فرنان برودل|فرنان برودل]]''' (انگلیسی: Fernand Braudel؛ زاده ۲۴ اوت ۱۹۰۲ درگذشته ۲۷۱۹۰۲–۲۷ نوامبر ۱۹۸۵) یک مورخ اهلتاریخ‌نگار فرانسهفرانسوی بود.
[[Image:Plaque Fernand Braudel, 59 rue Brillat-Savarin, Paris 13.jpg|thumb|left|]]
[[ಬ್ರಾಡೆಲ್.jpg|بندانگشتی]]
'''[[W:فرنان برودل|فرنان برودل]]''' (انگلیسی: Fernand Braudel؛ زاده ۲۴ اوت ۱۹۰۲ درگذشته ۲۷ نوامبر ۱۹۸۵) یک مورخ اهل فرانسه بود.
 
== گفتاوردها ==
* «در جهانِ زندگان، افرادی که به‌کلی خودشان را منزوی کرده باشند وجود ندارد؛ هرگونه اقدام فردی در یک واقعیت پیچیده‌تر، یک واقعیت درون‌شبکه [intermeshed]- همان‌طور که جامعه‌شناسی آن را نامگذاری می‌کند- ریشه دارد.»
** «موقیعت تاریخ در ۱۹۵۰»، دربارهٔ تاریخ، صص ۱۰–۱۱
 
== گفتاوردها دربارهٔ او ==