ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
| caption7 = '''اش ره ورف روز کاشنّه'''{{سخ}}خرس را روز برفی می‌کشند.
| image8 = Notched ear sheep.jpg
| caption8 = '''گسفن هرچی لاغر بوشه، شه می سر خسنه'''{{سخ}}گوسفند هرقدر هم که لاغر باشد، روی پشم خودش می‌خوابد.}}
| image9 = Kudat-District_Rice-Harvesting-03.jpg
 
| caption9 = '''بینج خوشه که ول بوو بینج کر پشت راس بونه'''{{سخ}}خوشهٔ برنج که دولّا شود، پشت کشاورز صاف می‌شود.
| image10 = Panthera tigris - Kunming Natural History Museum of Zoology - DSC02471.JPG
| caption10 ='''کـَمِل‌دَکارد ببره'''{{سخ}}ببری پوشالی است.
| image11 =
| caption11 =}}
== آ ==
* آبرو ره بز نارنه که ونه دم هوائه
۱۵۰

ویرایش