ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

** باسنت را در یخ فرو کن.
** از جای دیگر که عصبی هستی، بر سر دیگری تخلیه نکن.
* شیر ره بَوِردنه زندون، شال دکته میدون
** شیر که به زندان افتاد، شغال میدان گرفت.
** معادل: مرد چون میرد، نامرد پای گیرد.
 
=== بدون ترجمه ===
۱۵۰

ویرایش