ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

(+عکص)
** اگر یک گاو هم روی لباسش باشد نمی‌بیند، ولی کک بدن دیگری را می‌بیند!
** فقط اشتباه دیگری را به رخ می‌کشد؛ حا آن که خود بدتر است.
* شه گی ره انگوس زنده خارنه
** در گوه خود انگشت می‌زند و از آن می‌چشد.
** معادل: هر غلطی دلش خواست، می‌کند.
* شه موس ره بـِل یخ ئو
** باسنت را در یخ فرو کن.
۱۵۰

ویرایش