ازدواج: تفاوت بین نسخه‌ها

خنثی‌سازی ویرایش 123290 توسط 666~fawiki (بحث)
جز (چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده)
(خنثی‌سازی ویرایش 123290 توسط 666~fawiki (بحث))
[[#آ|آ]] - [[#الف|الف]] - [[#ب|ب]] - [[#پ|پ]] - [[#ت|ت]] - [[#ث|ث]] - [[#ج|ج]] - [[#چ|چ]] - [[#ح|ح]] - [[#خ|خ]] - [[#د|د]] - [[#ذ|ذ]] - [[#ر|ر]] - [[#ز|ز]] - [[#ژ|ژ]] - [[#س|س]] - [[#ش|ش]] - [[#ص|ص]] - [[#ض|ض]] - [[#ط|ط]] - [[#ظ|ظ]] - [[#ع|ع]] - [[#غ|غ]] - [[#ف|ف]] - [[#ق|ق]] - [[#ک|ک]] - [[#گ|گ]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#هـ|هـ]] - [[#ی|ی]]
</div>
 
چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده
== آ ==
* «آنجا که ازدواجی بدون [[عشق]] صورت گیرد، حتمأ عشقی بدون ازدواج در آن رخنه خواهد کرد.»
۱۴۸

ویرایش