قلعه حیوانات: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده
جز (چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده)
چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده
'''[[W:قلعه حیوانات|قلعه حیوانات]]''' رمان کوتاهی به زبان انگلیسی و نوشتهٔ [[جورج اورول]] است.
* '''«‫همهٔ حیوانات برابرند اما بعضی برابرترند. ‬»'''
** ''فصل دهم''
چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده
 
=== فصل اول ===
چیزی تا رسیدن به ۱۰۰۰ الله اکبر نمانده
* «بشر یگانه دشمن واقعی ماست. بشر را از صحنه دور سازید، ریشه‬ ‫گرسنگی و بیگاری برای ابد خشک می‌شود. ‫بشر یگانه مخلوقی است که مصرف می‌کند و تولید ندارد. نه شیر می‌دهد، نه تخم‬ می‌کند، ضعیف‌تر از آن است که گاوآهن بکشد و سرعتش در دویدن به حدی نیست که‬ ‫[[خرگوش]] بگیرد. معذلک ارباب مطلق حیوان است. اوست که آنها را به کار می‌گمارد، و از‬ ‫دسترنج حاصله فقط آنقدر به آنها می‌دهد که نمیرند، و بقیه را تصاحب می‌کند.»
* «پس چطور است که ما با این نکبت زندگی می‌کنیم؟ ‬ علتش این است که تقریباً تمام دسترنج ما به دست بشر ربوده می‌شود.»
۴۰۸

ویرایش