اشک: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۲۴۳ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
{{ب|مسعودی از آن بی‌خبران نیست که کردند|بر صفحهٔ اوراق کتب را ز سمرها}}
{{م|''[[عباس ادیب مسعودی]]''<ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =چهارم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۳۲۹۶}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
{{شعر}}
<center>'''آتش غم'''<center>
{{ب|با که گویم ای فلک درد نهان خویش را|تا به کی بندم ز نالیدن دهان خویش را}}
{{ب|استخوانم ز آتش غم سوخت، کو یا رب نمی|تا که بنشانم دمی سوز نهان خویش را}}
{{ب|ناله چون باشد گلوگیرم ز غم، بر آن شدم|تا به اشک دیده بنشانم فغان خویش را}}
{{ب|آنچنان گشتم پریشان، کز پریشان خاطری|رایگان دادم ز کف تاب و توان خویش را}}
{{ب|بخت بد بین کز نگون‌بختی چو مرغی بوالهوس|عرصه ی بیگانه کردم آشیان خویش را}}
{{ب|شد سیه روزم از آن روزی که هم از سادگی|عرضه بر بیگانه کردم داستان خویش را}}
{{ب|ای دریغا کز ره کج‌خویی و کج‌ظالمی|دشمن دیرینه کردم دوستان خویش را}}
{{ب|از غم بی‌همزبانی رنجه‌ام، کو همدمی؟|تا بکاهم بیش و کم رنج روان خویش را}}
{{ب|غیر اشک و آه و خون دل ندارم تحفه‌ای| بر که آرم غیر خود این ارمغان خویش را}}
{{ب|ترجمان جان پر دردم چو باشد این دو بیت| می‌نگارم تا کنم با آن بیان خویش را}}
{{ب|«چون صبا سرگشته‌ام در وادی آوارگی|می‌روم تا گم کنم نام و نشان خویش را»}}
{{ب|«بسکه از سوز درون چون درد پیچیدم به خود|عاقبت بر باد دادم دودمان خویش را»}}
{{ب|پر پریشان‌خاطری طالع عجب نبوَد که خود|در کف اغیار بسپردن عنان خویش را}}
{{م|''[[عبدالله طالع همدانی]]'' <ref>{{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=برقعی|نام= محمدباقر|پیوند نویسنده=w:سید محمدباقر برقعی|عنوان =سخنوران نامی معاصر ایران|جلد =چهارم|سال =چاپ ۱۳۷۳|ناشر=نشر خرم|شابک =۹۷۸۹۶۴۹۹۷۲۴۰۴| صفحه =ص۲۳۹۲}}</ref>}}
{{پایان شعر}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش