عادلدخت سهرابی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|هستی من زادهٔ اندو بی‌پایان توست|پس تر باشد سزا تکریم بی‌پایان من}}
{{ب|شامگاهان اشک‌ها افشانده‌ای تا صبحدم|بر سر بالین من با دیدهٔ گریان من}}
{{ب|آن شبانی کز تعب می‌رفت سوی نیستی|کشتی امید من در [[اشک]] پُرتوفان من}}
{{ب|آن شبانی کز فراز شاخ‌های دوردست|هم‌نوا می‌گشت مرغی با دل نالان من<ref name="زنان سخنور" />}}
{{پایان شعر}}
۳۹٬۷۴۷

ویرایش