ورود آقایان ممنوع: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== یاسمن آقایی ==
== راننده اتوبوس ==
* بفرمایید سوار شید
 
== دیالوگ‌ها ==
:'''جبلی''': آهان، بله می‌شناسم. بازیگر هم هستند.
:'''دارابی''': خیر.
:'''جبلی''': چرا دیگه با پدرشون بازی ... توی ... با اون آقاهه که توی خانم برومند بازی می کردن تو زی زی گولو.
 
== پیوند به بیرون ==