ابراهیم نادری کازرونی: تفاوت بین نسخه‌ها

<center>''' * * *'''</center>
{{شعر}}
{{ب|خرم دلی که از مدد طالع جوان|بگزید گوشهایگوشه‌ای ز جهان و جهانیان}}
{{ب|خواهی اگر فراغ، برون کن تو ازدماغاز دماغ|سودای دهر، کش نبود سود جز زیان}}
{{ب|درکوی بی نشانیبی‌نشانی و گمنامی آورد|تا بو که یابی ای دل غافل ز حق نشان}}
{{ب|همچون هوس همی چه روی سوی رنگ و بو|همچون مگس همی چه روی گرد این و آن}}
{{ب|عنقاصفت ز جملهٔ عالم کناره گیرکناره‌گیر|سیمرغ‌وار از همه کس گم کن آشیان<ref name="ریاض العارفین" />}}{{پایان شعر}}
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش