سنایی: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۶۲ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
* «اندر اين ره كه راه مردان است// هرکه خود را شناخت مرد آنست»
* «ای به‌ديدار فتنه چون طاووس// وی به‌گفتار غرّه چون كفتار// عالمت غافلست و تو غافل// خفته را خفته كی كند بيدار»
* «ای بی‌خبر از سوخته و سوختنی// [[عشق]] آمدنی بود نه‌آموختنی»
* «اين مثل زد وزير با بهمــن// [[دوستی|دوسـت]] نادان بتر زصـد دشمن// بشنو اين نكته را كه سخت نكوست// مار به دشمنت، كه نادان دوست»
* «با بدان كم نشين كه در مانی// خوپذير است نفس انسانی»
* «بودِ بسيارخوار بی‌نور است// از گلوبنده خواجگی دور است»
* «رشته تا يك‌تاست آنرا زور زالی بگسلد// چون دوتا شد عاجز آيد از گسستن زال زر»
* «ستد و داد را مباش زبون// مرده بهتر كه زنده و مغبون»
* «سوی [[دين]] هديه خدايش دان// آن‌كه ناخوانده آيدت مهمان»
* «علم چبود، فرق‌دانستن حقی از باطلی// نی [[کتاب]] زرق شیطان جمله از برداشتن»
* «فرش تو در زیرپا اطلس و شعر نسیج// بیوهٔ همسایهٔ را دست شده آبله// او همه‌شب گرسنه، تو زخورش‌های خوب// کرده شکم چارسو، چون شکم حامله»
* «قدر مردم سفر پديد آرد// خانهٔ خويش مرد را بند است// چون به‌سنگ اندرون بود گوهر// كس نداند كه قيمتش چنـد است»
* «هست چون مار گـَرزه سیرت دهر// از برون نرم و از درون پرزهر»
* «هيچ خودبين خدای‌بين نبود// مرد خودديده مرد دين نبود»
 
===حديقةالحقيقة===
* «هرکه او گشته، طالب مجد است// شفی او، راز ِ لفظ ِ بوالمجد است// شعرا را به‌لفظ مقصودم// زين قبل، نام گشت مجدودم// زآن‌که جد را به‌تن شدم بنيت// کرد مجدود ماضيم کنيت»
۸٬۷۶۴

ویرایش