باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
{{ناتمام}}
 
[[رده:نویسندگان اهل نروژنروژی|گردر، یوستین]]
[[رده:اهالی نروژ|گ]]
[[رده:فیلسوفان]]