ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

** دوغ‌فروش نمی‌گوید دوغم ترش است. (معادل عطر آنست که ببوید)
* گالش که گودوش نی‌یه، گنه جاله لو وله
** کسی که توانایی ندارد، بهانه می‌آورد.
* گپ، گپ یارنه و میاه، ابر.
** صحبت کردن هرچه رود بیشتر می‌شود؛ همچنان که ابر هرچه بگذرد بیشتر می‌شود.
** در موقع صحبت از بحثی به بحث دیگر شاخه به شاخه پریده می‌شود.
* گت آغوز بی‌دله هسته.بی‌دلوئه
** کنایه از فردی با ظاهر برومند و باطن بی‌عرضه.
* گتِ موس، گتِ شلوار خانه
** معادل: هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
* گدا خر بخری‌یه
** گدا خر خرید. (کنایه از کسی که داشته‌هایش را به رخ دیگران می‌کشد.)
** گدا خر خرید
** کنایه از کسی که داشته‌هایش را به رخ دیگران می‌کشد.
* گسفن هرچی لاغر بوشه، شه می سر خسنه
** گوسفند هرقدر هم که لاغر باشد، روی پشم خودش می‌خوابد.
** فقط قورباغه و لاک پشت گناه دارند. (مظلومند)
** به عنوان پاسخ منفی به «فلانی گناه داره» گفته میشه.
* گی ره خاشک کانده، خانّه
** از فرط خسیسی، گوه خشک شده می‌خورد.
 
== ل ==
۱۵۰

ویرایش