امیرخسرو دهلوی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «آن دیو بود نه آدمیزاد// کز اندُه دیگران شود شاد»
* «آن که به‌زندان جهالت گم است// هست گدا ورچه زرش صد خم است»
* «آن که خود را شناخت نتواند// آفریننده را کجا داند»
* «آن‌که نداند رقمی بهر نام// به زفقیهی که بود ناتمام»
* «بود قطره آب، طوفان مور// به‌کم مایهٔ‌ای، ناقص آید به‌شور»
* «به‌پای شمع شنیدم زقیچی پولاد// زبان سرخ سر سبز می‌دهد برباد»
۸٬۷۶۴

ویرایش