خاقانی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «وصل تو بی‌هجر توان ديدنی// گوشت جدا كی شود از استخوان.»
 
==='''قصیده ایوان مدائن از دیوان خاقانی==='''
* «ما بارگه داديم، اين رفت ستم برما// بر قصر ستم‌کاران گوئی چه‌رسد خزلان»
 
===قصیدهٔ اصفهان===
* «نکهت حور است يا صفای صفاهان// جبهت جوز است يا لقای صفاهان// ديو رجيم، آن‌که بود دزد بيانم// گر دم طغيان زد از همای صفاهان// او به‌قيامت سپيدروی نخيزد// زانکه سيه بست برقفای صفاهان// اهل صفاهان مرا بدی زچه گويند// من چه خطا کرده‌ام بجای صفاهان...// کردهٔ ِ قصار، پس عقوبت حداد// اين "مثل" است آن ِ اوليای ِ صفاهان»
۸٬۷۶۴

ویرایش