تفاوت میان نسخه‌های «فریدریش نیچه»

←‏فراسوی نیک و بد: افزودن مطلب
(←‏فراسوی نیک و بد: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «کشف عشق متقابل ممکن است، عاشق را از معشوق دل‌آزرده کند. «چه شد؟ آیا چنان فروتن است که حتی تو را دوست می‌دارد؟ یا به نهایت ابله؟ یا... یا ... ؟»»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۰۲''
* «اکنون جهان به کام من است ، ازین پس هر سرنوشتی را دوست دارم : که را هوس ان است که سرنوشت من باشد؟ »
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۰۳ ''
* «نه محبت به انسان‌ها، بلکه ناتوانی آنان در محبت به انسان‌ها، مانع از آن می‌شود که امروزه مسیحیحان را بسوزانند.»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۰۴''