سو مانک کید: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
* «در ده هزار سال بعدی، مادرم موهایم را مرتب می‌کرد. با شانه کردن موهایم چنان زیبایم می‌کرد که با دیدن من چنگ از دست نوازندگان بهشتی به زمین بیفتد و فقط زیبایی مرا تحسین کنند. ''با نگاه کردن به موهای یک دختر می‌توانید بفهمید که مادر دارد یا نه''…»
* «زندگی همچنان جریان دارد؛ مثل رودخونه؛ مثل زنبورها؛ مثل همه چیز. نباید این فکرهای به ظاهر بی‌معنی را دست کم گرفت. همین فکرها بودند که مرا به خانه صورتی رساندند. هر روز صبح وقتی بیدار می‌شوم و می‌بینم که اینجا هستم، حیرت‌زده می‌شوم…»
[[Image:Respect for each childmother.jpg|thumb|left|''با نگاه کردن به موهای یک دختر می‌توانید بفهمید که مادر دارد یا نه'']]
* «تا حالا نزدیک کندوها نرفته بودم، بنابراین آگوست درس‌هایی را به من آموزش داد که از آن‌ها به «آداب معاشرت با زنبورها» تعبیر می‌کرد. او به من گفت که دنیا هم شبیه یک محوطه بزرگ زنبورداری است و قوانین یکسانی در هر دو حاکم است: نترس؛ چون زنبوری که جانش برایش عزیز است، نمی‌خواهد تو را نیش بزند؛ با این وجود، احمق نباش، لباس آستین بلند و شلوار بپوش. زنبورها را نکش، حتی فکرش را هم نکن. اگر عصبانی هستی، سوت بزن. عصبانیت تحریک کننده است، در حالی که سوت زدن، خشم زنبور را فرومی‌نشاند. طوری عمل کن که انگار می دانی چه می‌کنی، هر چند ندانی. از همه مهم تر، به زنبورها عشق بورز. هر موجود کوچکی می‌خواهد دوست داشته شود.»
* «متوجه شده‌ام که اگر در پنج ثانیه اولی که شخص به شما نگاه می‌کند، با دقت به چشمانش نگاه کنید، حقیقت احساس او برای لحظه‌ای می‌درخشد و ناپدید می‌شود.»