باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
 
=== اینک انسان ===
{{اصلی|اینک انسان (کتاب)}}
(ببین، انسان را) '''Ecce homo'''
* «عالی‌ترین معرفت غزلسرایی را در [[هاینریش هاینه]] یافتم. چه بیهوده در قلمرو هزاره‌های [[تاریخ]] ره سپردم، مگر چنین ترنم شورانگیز شیفتگی را بیابم. او به شیطنتی خداگونه آراسته بود که بدون آن مرا توان اندیشیدن به کمال نیست. وه، که چه زبان‌چیره بود! خواهد رسید آن‌هنگام که بگویند هاینه و من، نخستین بندبازان ورزیده زبان آلمانی بوده‌اند.»