ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

ابرابزار
(ابرابزار)
* تا گتِ سگ غره نکانه، سگ‌کاته لووه نکانده.
** اگر بزرگ‌تر کار بدی نکند، کوچک‌تر از او نمی‌آموزد.
* تا مادیون دم نزنه، یابو سم نزنده
** تا اسب ماده دمش را نجنباند، اسب نر سم نمی‌زند
** معادل: از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن
* ترشِ انار شیره نئؤنه
** انار ترش شیرین نمی‌شود
** جوجه‌خروس به پیشوار شغال رفته
** با پای خودش به جای خطرناک رفت.
* ته آقا، مِن آقا، لَنگِ خرِ کی وَرنه چِرا؟
* تو هم آقا من هم آقا، خر لنگ را چه کسی به چرا ببرد؟
* این ضرب‌المثل درمورد افرادی بکار می‌رود که از روی بی اعتنایی یا خود پسندی از انجام کارها خودداری می‌کنند
* ته جن ره ورگ بخرده.
** جن تو را گرگ خورد.
 
== ج ==
* جایی نخاسِنه که ونه پلی‌مال ئو بوره.
** جایی نمیخوابد که محل نشستن یا بستر او را آب بگیرد.
** بسیار مراقب و هوشمند است.
* ''[فلانی]'' جنگ‌نکارد شهیده
** هنوز نجنگیده و شهید است (کنایه تنبلی)
<!-- * چایی دله دار دره مهمان قد بلند ان
** روی چایی ساقه اش قرار گرفته مهمان قد بلند می‌آید. -->
* چاکی، لَلِه‌چی نانِه
** آدم دهن گشاد نی نواز نمی شود
** باید قابلیت کار را دارا بود
* چپو بینج هپاچ-هپاچ‌کور نی
** چپا (برنج کوچک‌تر از نیم‌دانه، یک‌چهارم دانه) را نمی‌توانی پاک کنی.
** چوپان که دزد باشد، نمی‌توانی جلوی گرگ را بگیری.
** وقتی دوستان خیانت می‌کنند، چه انتظاری از دشمنان است؟
 
== ح ==
* حسِن سِوا، رَسِن سِوا
** حسن جدا، ریسمان جدا (حساب هرکسی جداست)
 
== خ ==
== ه ==
* هچکی ناته: «یاقوب، ته کتار ره ''چیه''؟»
** هرچه کردم، هیچ‌کس نگفت «یعقوب چی شده» (اهمیتی به من نداد.)
** کسی دلش برای من نمی‌سوزد.
* هر کی زرده ریشه ته خیشه؟
* ''ضرب‌المثل (زبانزدها) و کنایه‌های مازندران''، تعدادی از پژوهشگران.
* ''پیر بئوته مثال''، آقای قوام الدین بینایی [http://www.sejro.ir/cat-1.aspx]
* [http://www.mehrava.com/talks/19-masal.html مهرآوا]
 
[[رده:ضرب‌المثل‌ها|مازندرانی]]
۱۵۰

ویرایش