تفاوت میان نسخه‌های «توماس ادیسون»

جز
(تبلیغ)
== بدون منبع ==
* «آنان که از زندگی پیروز و کامیاب شده‌اند، اول از نظر فکر و روح پیروز و کامیاب بوده‌اند.
* «آنکس که مالک [[نفس]] خود نیست [[آزادی|آزاد]] نیست.»
* «[[آزادی]] موهبتی است که تنها به [[انسان]] داده شده است.»
* «برای جوانان سه توصیه دارم: کار، کار، کار»
۳۸

ویرایش