محمد مصدق: تفاوت بین نسخه‌ها

۳ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
 
== گفتاوردها ==
 
 
* «در جراید آنچه راجع‌به شخص این جانب نگاشته می‌شود، هرچه نوشته باشند و هرکه نوشته باشد به هیچ‌وجه نباید مورد اعتراض و تعرض قرار گیرد».<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/69820/زندانی-در-تبعید</ref>
* بر فرض که ما با هواخواهان رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد. در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟ <ref>دکتر محمد مصدق - خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق – به کوشش ایرج افشار</ref>
 
* بر فرض که ما با هواخواهان رژیم موافقت کنیم و بگوییم دیکتاتور به مملکت ما خدمت کرد. در مقابل آزادی که از ما سلب نمود چه برای ما کرد؟ <ref>دکتر محمد مصدق - خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق – به کوشش ایرج افشار</ref>
 
* «قانون برای مملکت است نه مملکت برای قانون»
* شاه به موجب قانون اساسی مسئولیتی ندارد و به هیچ وجه من الوجوه در امور مملکتی حق دخالت ندارند. <ref>سیاست موازنۀموازنهٔ منفی در مجلس چهاردهم ج 1/ حسین کی­استوان / ص147</ref>
 
* «هرچه فحش شنیدم و یا در جراید خواندم پر کاهی بر من اثر ننمود و هر وقت به یاد پندی می آمدممی‌آمدم که از مادرم شنیدم و آن پند این بود که '''"وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنندمی‌کنند"''' برای مبارزه بیشتر حریص می شدممی‌شدم و خود را بهتر مجهز می کردممی‌کردم و من این نهضت را تا زنده امزنده‌ام ادامه می دهممی‌دهم و از آن راه منحرف نخواهم شد.» <ref>دکتر محمد مصدق - خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق – به کوشش ایرج افشار</ref>
* شاه به موجب قانون اساسی مسئولیتی ندارد و به هیچ وجه من الوجوه در امور مملکتی حق دخالت ندارند. <ref>سیاست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم ج 1/ حسین کی­استوان / ص147</ref>
 
*«هرچه فحش شنیدم و یا در جراید خواندم پر کاهی بر من اثر ننمود و هر وقت به یاد پندی می آمدم که از مادرم شنیدم و آن پند این بود که '''"وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدی است که در راه مردم تحمل می کنند"''' برای مبارزه بیشتر حریص می شدم و خود را بهتر مجهز می کردم و من این نهضت را تا زنده ام ادامه می دهم و از آن راه منحرف نخواهم شد.» <ref>دکتر محمد مصدق - خاطرات و تالمات دکتر محمد مصدق – به کوشش ایرج افشار</ref>
 
== در دادگاه محاکمه ==