والت ویتمن: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
* «همیشه چهره‌ات را به سوی آفتاب نگه دار. سایه‌ها پشت سرت خواهند افتاد.»
* «من به بدی بدترین‌ها هستم. اما خدا را شکر، که به خوبی بهترین‌ها هستم.»
* «باور داریمدارم یک برگ علف چیزی کم از سفر ستارگان ندارد.»
* «سادگی شکوه بیان است.»
* «من وجود دارم همانگونه که هستم، همین کافی‌ست.»
۱۶

ویرایش