ناصرخسرو: تفاوت بین نسخه‌ها

۹۴ بایت اضافه‌شده ،  ۱۳ سال پیش
جز
* «گوشت چون گنده شود او را نمك درمان بود// چون نمك گنده شود او را به‌چه درمان كنند»
* «گویی كه از نژاد بزرگانم// گفتاری آمـدی تو نه كـرداری// بی‌فضل كمتری تو زگنجشكی// گرچه زپشت جعفر طياری// بی‌چاره زنده‌ای بود ای خـواجه// آنك او زمردگان طلبد ياری// طب پدر تو را ندهـد نفعی// تو چون‌كه گر خويش همی‌خاری»
* «از ره نام هم‌چو یکدگرند// سوی بی‌عقل، هرمس و هرماس// ليكن از راه عقل، هشياران// بشناسند فـربهی زآماس»
 
===از رودکی تا بهار/ ۱۳۷۰ خورشیدی===
۸٬۷۶۴

ویرایش