رخشان بنی‌اعتماد: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
 
== گفتاوردها ==
=== ۲۰۰۹ ===
* «قطعا پرداختن به مسائل سياسي هزينه و ترسي خاص دارد، اما بايد مراقب باشيم كه ترس از اين موضوع ما را به انفعال نكشاند، چرا كه اين انفعال نوعي خطر محسوب مي‌شود.»
** <span style="color:#a1a1a1;"> ۱۸ دسامبر ۲۰۰۹/ ۲۷ آذر ۱۳۸۸؛ «در میزگرد ''پیرامون فضای سینمای مستند اجتماعی دههٔ ۶۰''، خانهٔ سینما»</span><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://www.isna.ir/news/8809-06684/رخشان-بني-اعتماد-ذات-مستند-سازي-نمي-تواند-از-شرايط-جامعه-جدا|عنوان=رخشان بنی‌اعتماد: ذات مستندسازی نمی‌تواند از شرایط جامعه جدا باشد|تاریخ=۲۷ آذر ۱۳۸۸ |اثر=ایسنا}}</ref>
 
* «مسلماً زندگی لذت‌های خودش را دارد، اما برای هر کسی به نوعی. طبیعی است که وقتی زاویه نگاه و حساسیت آدم فراتر از مسایل شخصی خودش و دایره کوچک ارتباطات نزدیکش باشد، همه وقایع و موقعیت‌های بیرونی می‌تواند تأثیرگذار در حال و احوالش باشد.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/31072/-آرزوی-«رخشان»</ref>
* «[[زندگی]] آمیزهٔ غم‌ها و شادی‌ها، لذت‌ها و دردهاست، ولی بی‌دردی، بدترین دردهاست. لذت زندگی را در بی‌خبری و عافیت‌طلبی پیداکردن، زندگی باطل است.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/31072/-آرزوی-«رخشان»</ref>
* «در فیلم‌های ایرانی در بسیاری موارد [[تمایل جنسی|کشش یا ارتباط جنسی]] با برخی کنایه‌های گفتاری، نگاه یا حرکات بدن و تماس‌های غیرمستقیم، لمس کودکان یا اشیای کناری یا با تصاویر استعاری و نمادین القا می‌شود. تماشاگر ایرانی در طول سال‌ها با این «رمزهای معنایی» به خوبی آشنا شده است.»<ref>http://www.dw.com/fa-ir/تعهد-به-هنر-و-انسان-در-سینمای-رخشان-بنیاعتماد/a-16783111</ref>
* «[[جنگ ایران و عراق]] به خواست قدرت‌های بزرگ جهانی بود. بر اثر این جنگ فرزندان دو کشور رنج‌های زیادی متحمل شدند. به همین دلیل است که خواستم فیلمی دربارهٔ جنگ بسازم، اما این فیلم در عین حال سرودی در ستایش صلح است.»<ref>http://www.dw.com/fa-ir/تعهد-به-هنر-و-انسان-در-سینمای-رخشان-بنیاعتماد/a-16783111</ref>
 
=== ۲۰۰۹ ===
* «قطعاقطعاً پرداختن به مسائل سياسيسیاسی هزينههزینه و ترسيترسی خاص دارد، اما بايدباید مراقب باشيمباشیم كهکه ترس از ايناین موضوع ما را به انفعال نكشاند،نکشاند، چرا كهکه ايناین انفعال نوعينوعی خطر محسوب مي‌شودمی‌شود
** <span style="color:#a1a1a1;"> ۱۸ دسامبر ۲۰۰۹/ ۲۷ آذر ۱۳۸۸؛ «در میزگرد ''پیرامون فضای سینمای مستند اجتماعی دههٔ ۶۰''، خانهٔ سینما»</span><ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://www.isna.ir/news/8809-06684/رخشان-بني-اعتماد-ذات-مستند-سازي-نمي-تواند-از-شرايط-جامعه-جدا|عنوان=رخشان بنی‌اعتماد: ذات مستندسازی نمی‌تواند از شرایط جامعه جدا باشد|تاریخ=۲۷ آذر ۱۳۸۸ |اثر=ایسنا}}</ref>
 
== نوشتارهای وابسته ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش