ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
(ابرابزار)
}}
 
=== آ ===
* آبرو ره بز نارنه که ونه دم هوائه
** معادل: آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است
* آدم عجول یا چاه کفنه یا چلّو
** انسانی که در کارهایش رفتار عجولانه داشته باشد به مقصد نمی‌رسد
* آدم دعا جه نمو که نفرین جه بوره
** آدمیزاد با دعا به دنیا نیامده و با نفرین نمی‌میرد. (نفرین تأثیری ندارد)
* '''آسمون ونه لا هسّه زمین ونه زیرانداز'''
** '''آسمون برایش لحاف است و زمین برایش زیرانداز'''
** می‌خواهی گردو بخوری ولی صدای شکستنش را نشنوی؟
** معادل: کسی که خربزه می‌خورد، پای لرزش می‌نشیند
* آغوز تا دار سر کته؛ صد نفر وه ره کپّل زنّه.
** تا وقتی گردو روی درخت است، همه برای گرفتنش چوب پرتاب می‌کنند و خواهانش هستند.
* آفتاب و وارش، شال عروسیه
** آفتاب و باران نشانة عروسی شغال است.
* اسب خانی هایری یال ره هاریش زن خانی بوری مار ره هاریش
** اسب خواستی، یالش را ببین. زن خواستی، مادرش را ببین.
* اسب توره مَر بیّه.
** مار توبره‌ی اسب شد. (موجب شر شد)
** معادل: موی دماغ کسی شدن.
* اسب ِبار کجه، باربن کشی ره قائم کانده.
** بار اسب کج است، طناب باربندش را محکم می‌کند.
** به جای علت به معلول می‌پردازد.
* اش ره وَرفِ روز کشِننّه
** خرس را روز برفی می‌کشند، شکار می‌کنند.
** جغد ما لب نداشت.
** معادل: باس ما خار داشت؟
* اَمه خاشک کِله هم او سر کانده.
** جوی خشکیده‌ی ما هم روزی می‌جوشد.
** روزی هم دنیا به کام ما خواهد شد.
* انده مر بخرده تا افعی بیّه
** آنقدر مار خورد تا افعی شد
** تا هنگامی که درخت تو برگ دارد، به سلام تو جواب می‌دهند
** تا موقعی که صاحب ثروت هستی به تو احترام می‌گزارند
* تا گتِ سگ غره نکانه، سگ‌کاته لووه نکانده.
** اگر بزرگ‌تر کار بدی نکند، کوچک‌تر از او نمی‌آموزد.
* ترشِ انار شیره نئؤنه
** انار ترش شیرین نمی‌شود
* ده ره خانی بزنی، ونه کدخدا ره بوینی
** می‌خواهی روستا را بدزدی، باید با کدخدا هماهنگ کنی
* دیگری خر ره سواری، اتا چک بنه لَد کشنه.
** بر خر کس دیگر سوار شوی، پاهایت روی زمین کشیده می‌شوند.
** وقتی محتاج کسی باشی، مجبوری کم و کاستی‌هایش را بپذیری و همه چیز باب میل نیست.
 
== ر ==
* سگ بیتی خار وانه، آدم بیتی خار نوانه
** گازگرفتگی سگ خوب می‌شود؛ ولی چشم زخم انسان خوب نمی‌شود
* سگ هر چی کال‌چرم بَوره، اَی تیساپه هسته.
** سگ هرچه چرم بدزدد، باز هم پابرهنه است.
** طمع‌کار هرچه مال‌اندوزی کند، باز هم طمع دارد.
* سگ مگه خنه‌سازه؟ سگ کَت-کَت په درازه.
** سگ توانایی ساخت خانه ندارد؛ بنابرین کنار دیوار دیگران می‌خوابد.
* سنگینی به زمینه
** از مرگ کسی شاد نخواهیم شد چون چیزی به ما نمی‌رسد.
** عروس رقص بلد نیست می‌گوید زمین پستی و بلندی دارد و هموار نیست
** زمانی که به کار می‌رود که فرد مُصر بهانه‌های بی‌موردی می‌آورد.
* عاروس هرچی قشنگ بوئه، ات بار رونما کنه
** هرچقدر عروس زیبا باشد، باز هم یک‌بار به او هدیه‌ی عروسی می‌دهند. (رونما هدیه‌ای است که عروس در اولین مهمانی رفتن‌های پس از عروسی‌اش از میزبانان خود دریافت می‌کند.)
 
== غ ==
** فقط قورباغه و لاک پشت گناه دارند. (مظلومند)
** به عنوان پاسخ منفی به «فلانی گناه داره» گفته میشه.
 
== ل ==
* لختِ موس جولِ او جه نترسنه.
** آدم لخت از آب عمیق نمی‌ترسد.
** معادل: آب که از سر گذشت، چه یک سطل، چه صد سطل.
 
== م ==
* موقع کار، حسن براره؛ موقع مِزد، حسن دزده
** سوءاستفاده از دیگران
* مه ره دارنی، انگار توسکا دار ره دارنی.
** کنایه: روی من حساب باز نکن.
* مه سر ره بشکن، مه نرخ ره نشکن
** سرم رو بشکن ولی نرخ جنسم رو پایین نیار (چونه نزن)
۱۵۰

ویرایش