ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

(ترتیب الفبایی برقرار شد++ت)
* تشی ره خانی بی کئی هاکنی مارینه ره بکش
* تا ته دری درویش باغ سیر نچین
 
== ج ==
* ''[فلانی]'' جنگ‌نکارد شهیده
** هنوز نجنگیده و شهید است (کنایه تنبلی)
 
== چ ==
<!-- * چایی دله دار دره مهمان قد بلند ان
** روی چایی ساقه اش قرار گرفته مهمان قد بلند می‌آید. -->
*چپون که دزد بوه ورگ علاج‌کور نی
** چوپان که دزد باشد، نمی‌توانی جلوی گرگ را بگیری.
** وقتی دوستان خیانت می‌کنند، چه انتظاری از دشمنان است؟
*چپو بینج هپاچ-هپاچ‌کور نی
** چپا (برنج کوچک‌تر از نیم‌دانه، یک‌چهارم دانه) را نمی‌توانی پاک کنی.
** کاری که می‌کنی ارزش هدر رفتن وقتت را ندارد.
*چپون که دزد بوه ورگ علاج‌کور نی
** چوپان که دزد باشد، نمی‌توانی جلوی گرگ را بگیری.
** وقتی دوستان خیانت می‌کنند، چه انتظاری از دشمنان است؟
 
== خ ==
۱۵۰

ویرایش