مؤید حسینی صدر: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «به نظر من، بزرگترین کفر این است که فردی خود را متعهدتر، ولایت‌مدارتر و مؤمن‌تر از بقیه بداند.»<ref>http://www.mehrnews.com/news/3000395/پاسخ-حسینی-صدر-به-کوچک-زاده-با-شما-نبودم</ref>
* «هر جا که دولت در مسیر درست و حمایت از محرومان حرکت کند، بنده از دولت‌ها حمایت می‌کنم.»<ref>http://www.mehrnews.com/news/3000395/پاسخ-حسینی-صدر-به-کوچک-زاده-با-شما-نبودم</ref>
* «بابک زنجانی گفت م. س ام الفساد است، م. س در همه جا ریشه دارد. به خیلی‌ها وصل شده است… ما به این باور می‌رسیم که م. س در همه جا نفوذ کرده است می‌گویند م. س به مجلس نماینده که نه، نفر می‌فرستند… می‌گویند هزینه‌های سرسام‌آور انتخاباتی بعضی‌ها را م. س تأمین کرده است. می‌گویند م. س خیلی‌ها را خریده است. پولهای کثیف واقعاً بیداد می‌کند، همه را آلوده خواهد کرد. صاحبان پولهای کثیف ممکن است در مجلس نماینده که نه بلکه گماشته داشته باشد. در همه جا در ادارات، در مراکز مهم، آدم داشته باشند.» [http://www.yjc.ir/fa/news/5529713/فساد-مالی-مادر-تمام-فسادهاست منبع]
*[[بابک زنجانی]]گفت میم سین ام الفساد است.
*عده ای نماینده که نه ،گماشته به مجلس میفرستند.
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش