مؤید حسینی صدر: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* «به نظر من، بزرگترین کفر این است که فردی خود را متعهدتر، ولایت‌مدارتر و مؤمن‌تر از بقیه بداند.»<ref>http://www.mehrnews.com/news/3000395/پاسخ-حسینی-صدر-به-کوچک-زاده-با-شما-نبودم</ref>
* «هر جا که دولت در مسیر درست و حمایت از محرومان حرکت کند، بنده از دولت‌ها حمایت می‌کنم.»<ref>http://www.mehrnews.com/news/3000395/پاسخ-حسینی-صدر-به-کوچک-زاده-با-شما-نبودم</ref>
*[[بابک زنجانی]]گفت میم سین ام الفساد است.
*عده ای نماینده که نه ،گماشته به مجلس میفرستند.
 
== منابع ==
کاربر ناشناس