ضرب‌المثل‌های عربی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
{{ورود ربات ممنوع}}
'''ضرب المثل‌هایضرب‌المثل‌های عربی و متراف آن به‌فارسی'''
{{ضرب‌المثل‌ها}}
<div style="font-variant: small-caps; text-align: center;">
 
[[#ا|ا]] - [[#ب|ب]] - [[#ت|ت]] - [[#ث|ث]] - [[#ج|ج]] - [[#ح|ح]] - [[#خ|خ]] - [[#د|د]] - [[#ذ|ذ]] - [[#ر|ر]] - [[#ز|ز]] - [[#س|س]] - [[#ش|ش]] - [[#ص|ص]] - [[#ض|ض]]
 
 
 
[[#ط|ط]] - [[#ظ|ظ]] - [[#ع|ع]] - [[#غ|غ]] - [[#ف|ف]] - [[#ق|ق]] - [[#ک|ک]] - [[#ل|ل]] - [[#م|م]] - [[#ن|ن]] - [[#و|و]] - [[#ه|ه]] - [[#ی|ی]]
</div>
* [[ضرب‌المثل‌های مصری]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9أمثال_مصرية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های عراقی]]
* [[ضرب‌المثل‌های عمانی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%B9%D9%8F%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9أمثال_عُمانية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های تونسی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9أمثال_تونسية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های الجزایری]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9أمثال_جزائرية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های سوری]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9أمثال_سورية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های لبنانی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9أمثال_لبنانية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های فلسطینی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9أمثال_فلسطينية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های مغربی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9أمثال_مغربية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های یمنی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9أمثال_يمنية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های اردنی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9أمثال_أردنية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های سودانی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9أمثال_سودانية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های سعودی]] <ref>[https://ar.wikiquote.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9أمثال_سعودية]</ref>
* [[ضرب‌المثل‌های بحرینی]]
 
** ترجمه: «بدشگون‌تر از طویس»
** تمثل: ''«بلی شوم‌تر از طویسی که فعلت// همی رخنه در حکم فرقان نماید» [[ادیب پیشاوری]]''
** شرح: ''«طویس نام مخنثی از عرب است که به‌شومی و نافرخندگی مشهور بوده و او خود می‌گفته‌است، ای مردمان مدینه تا من زنده باشم خروج دجال و دابه را چشم دارید و چون بمیرم دل آسوده کنید...کنید… ساعتی که [[مادر]] مرا بزاد پیامبر خدای از جهان بشد و گاهی که از شیر بازگرفت ابی‌بکر فرمان یافت؛ و بدان روز که به حد مردان رسیدم عمر را بکشتند؛ و در شب کدخدایی من عثمان به قتل رسید.» امثال و حکم - [[دهخدا]]''
* اشتدی یا أزمة تنفرجی
* أشجع من دیک
:* مترادف فارسی: «''دروغگو تا در خانه‌اش''.»
* حج والناس راجعون
* حراک به وهن أضعف خلق اللهخلق‌الله إنسانا
* حرامی بلا بَیِّنةٍ شریف
* الحرب سجال
* خیر الأشیاء جدیدها
** ترجمه: «بهترین چیزها جدیدترین‌هاست.»
** مشابه: ''«نو که اومد به بازار کهنه میشه دل آزاردل‌آزار.»''
* خیر الأصدقاء من ترک المزاح
:* ترجمه: «بهترین [[دوستی|دوست]] کسی است که شوخی را ترک کند.»
* خیر الخلال حفظ اللسان
* خیر الکلام ما قل ودل و لاتمل
:* مترادف فارسی: ''«سخن هرچه کوته بود خوش‌تر است (بگویم گرت هوش اندر سر است...است…)» [[ادیب پیشاوری]]''
* خیر المال ما وَجَّهْتَهُ وِجْهتَه
* خیر المحادث والجلیس کتاب تخلو به إن ملّک الأصحاب
* الصبر مفتاح الفرج
:* مترادف فارسی: «''صبر کلید کارها است''.»
:* تمثیل: ''«صبر کن، کالصبر مفتاح الفرج (ما نمی‌گفتیم کم نال از فرج...فرج…)» [[جلال‌الدین محمد بلخی]]''
* صبرک عن محارم الله أیسر من صبرک علی عذاب الله
* صبری علی نفسی ولا صبر الناس علیّ
* کالمحتمی ببیت العنکبوت
* کالمستجیر من الرمضاء بالنار
* کالنحل: فی أفواههاأفواه‌ها عسل یحلو وفی أذنابها السم
* کالنعامة: لا تطیر ولا تحمل
* کأن الحاسد إنما خلق لیغتاظ
* یخلق من الشبه أربعین
* ید الحر میزان
* ید اللهیدالله مع الجماعة
* ید واحدة لا تحمل بطیختین
* ید واحدة لا تصفق
کاربر ناشناس