محمد قائد: تفاوت بین نسخه‌ها

۷۳۱ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
* « مردم به اتفاق فکر می‌کنند و در عقاید دیگران شریک می‌شوند. تلقی عاطفی به همان اندازه همه‌گیر است، و احساس و استدلال بر همدیگر تأثیر‌گذارند. باید انتظار داشت احساس یا استدلال فرد دربارهٔ شخص یا موضوعی به دیگران هم سرایت کند و بر احساس و استدلال آنها اثر بگذارد.»<ref>http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher--Epilogue.htm/</ref>
* «کینه چیست؟ خاطرهٔ همراه با شرارهٔ‌ خشم جگرسوز و میل به انتقامی فراتر از عصبانیت زودگذر. احساس تنفر هنگام به یادآوردن. رنجش عمیق و احساس غبنی که مجال تلافی نیافته است و همچنان در دل شخص می‌جوشد.»<ref>http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher--Epilogue.htm/</ref>
* «نظربازی و جمال‌پرستی از معانی رندی است، همچنین دیرباوری و ناباوری و بددلی (سینیزم). مثلاً حافظ به زاهد پیام می‌دهد شما بفرمایید زودتر به بهشت بروید، ما هم یکی‌دو پیاله که زدیم انشاءالله راه می‌افتیم. '''در نهایت امر، رندی چیزی نیست جز تحمل وجود خدا به عنوان معنویت برتر، در عین طفره‌رفتن از تسلیم به شریعت ــ یعنی دورویی همراه با پوزخندی زیرلبی''' »<ref>http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher--Epilogue.htm/</ref>
 
== از او درباره دیگران ==
۴۷

ویرایش