محمد قائد: تفاوت بین نسخه‌ها

۴۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
* « شاید بتوان گفت '''هستهٔ نرم دین حیرت انسان است در برابر معنی زندگی و وحشتش از مرگ که غلافی سخت از طلا و آهن و قدرت دنیوی روی آن را پوشانده.'''»<ref>http://mghaed.com/essays/snaps/95/where_art_thou_Gabriel.htm/</ref>
* « مردم به اتفاق فکر می‌کنند و در عقاید دیگران شریک می‌شوند. تلقی عاطفی به همان اندازه همه‌گیر است، و احساس و استدلال بر همدیگر تأثیر‌گذارند. باید انتظار داشت احساس یا استدلال فرد دربارهٔ شخص یا موضوعی به دیگران هم سرایت کند و بر احساس و استدلال آنها اثر بگذارد.»<ref>http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher--Epilogue.htm/</ref>
* «کینه چیست؟ خاطرهٔ همراه با شرارهٔ‌ خشم جگرسوز و میل به انتقامی فراتر از عصبانیت زودگذر. احساس تنفر هنگام به یادآوردن. رنجش عمیق و احساس غبنی که مجال تلافی نیافته است و همچنان در دل شخص می‌جوشد.»<ref>http://www.mghaed.com/essays/farewell/Death_of_a_compulsive_preacher--Epilogue.htm/</ref>
 
== از او درباره دیگران ==
۴۷

ویرایش