محمد قائد: تفاوت بین نسخه‌ها

۱۳ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
* درباره [[w:مهدی بازرگان|مهدی بازرگان]]: «او نيز نوميد و دلشكسته از جهان رفت. در اين سرزمين، افسردگی در پايان راه انگار تقدير همه است: حكومت‌كننده، حكومت‌شونده و مهندس سرخورده از ايمان و نتايج آن.»<ref>http://mghaed.com/ay/bazargan.pdf/</ref>
* درباره [[w:حسینعلی منتظری|حسینعلی منتظری]]: « آيت‏‌اللَّه شيخ حسينعلى منتظرى فقيد زمانى كه رسانه‏‌اش تغيير كرد، هم مخاطب، هم وزن، هم قافيه، هم جهت فكرى، هم محتواى پيام و هم تا حد زيادى پايگاه اجتماعى‌‏اش عوض شد. تا در تهران و قم پيشنماز بود بايد حرفهاى تلويزيون را براى مستمع فرهنگِ شفاهى تكرار می‌کرد. هنگامى كه ارتباط با مخاطبان پا به حيطۀ متن گذاشت و نوشته تنها راهِ رساندن پيام شد، محتواى پيام هم زمين تا آسمان فرق كرد.»<ref>http://mghaed.com/essays/farewell/wonderful_ascendency_of_an_ayatollah-1.htm/</ref>
* درباره [[w:علی شریعتی|علی شریعتی]]: « شريعتى از يك نظر، حامل بيمارى كودكىِ اراده‏گرايىاراده‌‏گرايى بود، از جمله اراده‏گرايىاراده‏‌گرايى در دستكارىِ اصلاح‏گرانهاصلاح‏‌گرانه در دين. اراده‏گرايىاراده‏‌گرايى او مخلوطى بود به نسبتهاىنسبت هاى دلبخواه از هر آنچه به نظرش جالب مى‏رسيدمی‌رسيد: كنفوسيوس، سقراط، لوتر، چه گوارا، كامو، اسلام واقعى، اسلامِ تخيّلى، كمونيسمِ موجود، سوسياليسم تخيّلى، مبارزات ضداستعمارى در كشورهاى شمال آفريقا، و البته دموكراسىِ ليبرالِ كشورهاى اروپاى غربى.»<ref>http://www.mghaed.com/books/Injustice/chapters/chap5/chap5.4.htm/</ref>
 
== منابع ==
۴۷

ویرایش