حزب اعتدال و توسعه: تفاوت بین نسخه‌ها

* «فکر شیعی، اندیشه‌ای اعتدالی است. این فکر اعتدالی وقتی وارد سطح جامعه می‌شود، به ترجمان مختلفی از آن دست پیدا می‌کنیم. در بخش اقتصادی به عدالتخواهی در سطوح مختلف اجتماع دست پیدا می‌کنیم.»
** ''[[اکبر ترکان]]''<ref>{{یادکرد وب | نشانی = http://www.hezbet.ir/fa/doc/news/5/اهداف-تشکیل-حزب-اعتدال-توسعه-زبان-ترکان | عنوان = اهداف تشکیل حزب اعتدال و توسعه از زبان ترکان | تاریخ = ۱۵ آذر ۱۳۹۲ | ناشر = حزب اعتدال و توسعه}}</ref>
* «هر جا اعتدال را شنیدید بدانید اسلام آمریکایی در کار است.»
* «جریان اعتدال به دنبال براندازی نظام دینی بودند، مظهر آن فتنه 88 بود که ولی امر مسلمین گفت این‌ها می‌خواند نظام اسلامی را به‌زانو دربیاورند. فتنه 88 کودتای پیچیده سیاسی بود و رهبران فتنه مورد رجوع برخی نمایندگان مجلس کنونی شده است.»
** ''[[w:جواد کریمی قدوسی|جواد کریمی قدوسی]]'' <ref>[http://j-karimi.ir/?v=1304&t=اسلام%20آمریکایی%20به%20دنبال%20تبدیل%20جریان%20امامت%20به%20سلطنت%20است/قدرت%20انقلاب%20اسلامی%20در%20منطق%20جمهوری%20اسلامی%20است ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۵] </ref>
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش