منوچهر محجوبی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
{{ب|آنکه قلب من دلداده ربوده‌ست، تویی|وآنکه تلخی فراق تو چشیده‌ست، منم}}
{{ب|آنکه اندر دل من جای نموده‌ست، تویی|وآنکه جا بر سر کوی تو گزیده‌ست، منم}}
{{ب|آنکه بر دری از ناز گشوده‌ست، تویی|وآنکه ناز تو به هر حال کشیده‌ست، منمrefمنم<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش