هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
(انتقال چند شعر از صفحه ویکی‌پدیای شاعر)
{{ب|گوش کن با لب خاموش سخن می‌گویم | پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{پایان شعر}}
 
 
غزلی دیگر:
{{م|که هوا هم اینجا زندانیست}}
{{پایان شعر}}
 
 
* <small>غزلی برای شهریار بدون منبع</small>