هوشنگ ابتهاج: تفاوت بین نسخه‌ها

۳٬۰۲۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
انتقال چند شعر از صفحه ویکی‌پدیای شاعر
(انتقال چند شعر از صفحه ویکی‌پدیای شاعر)
{{ب|گوش کن با لب خاموش سخن می‌گویم | پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{پایان شعر}}
 
 
غزلی دیگر:
{{شعر|نستعلیق|سبک=color: purple}}
{{ب|نشود فاش کسی آنچه میان من و توست|تا اشارات نظر نامه‌رسان من توست|}}
{{ب|گوش کن با لب خاموش سخن می‌گویم|پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست}}
{{ب|روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید|حالیا چشم جهانی نگران من و توست}}
{{ب|گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید|همه جا زمزمهٔ عشق نهان من و توست}}
{{ب|گو بهار دل و جان باش و خزان باش، ارنه|ای بسا باغ و بهاران که خزان من و توست}}
{{ب|این همه قصهٔ فردوس و تمنای بهشت|گفتگویی و خیالی ز جهان من و توست}}
{{ب|نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل|هرکجا نامهٔ عشق است نشان من و توست}}
{{م|سایه زآتشکدهٔ ماست فروغ مه و مهر}}{{م|وه از این آتش روشن که به جان من و توست}}
{{پایان شعر}}
 
و غزلی دیگر:
{{شعر|نستعلیق|سبک=color: purple}}
{{ب|بازآی دلبرا که دلم بی قرار توست|وین جان بر لب آمده در انتظار توست|}}
{{ب|در دست این خمار غمم هیچ چاره نیست|جز باده‌ای که در قدح غمگسار توست}}
{{ب|ساقی به دست باش که این مست می پرست|چون خم ز پا نشست و هنوزش خمار توست}}
{{ب|هر سوی موج فتنه گرفته ست و زین میان|آسایشی که هست مرا در کنار توست}}
{{ب|سیری مباد سوختهٔ تشنه کام را|تا جرعه نوش چشمهٔ شیرین گوار توست}}
{{ب|هرگز ز دل امید گل آوردنم نرفت|این شاخ خشک زنده به بوی بهار توست}}
{{م|ای سایه صبر کن که براید به کام دل}}{{م|آن آرزو که در دل امیدوار توست}}
{{پایان شعر}}
 
و پاره‌ای از یک [[شعر نو]] از کتاب راهی و آهی:
{{م|ارغوان شاخهٔ همخون جدا ماندهٔ من}}
{{م|آسمان تو چه رنگ است امروز؟}}
{{م|آفتابیست هوا؟}}
{{م|یا گرفتست هنوز؟}}
 
{{م|من در این گوشه که از دنیا بیرون است}}
{{م|آفتابی به سرم نیست}}
{{م|از بهاران خبرم نیست}}
{{م|آنچه می‌بینم دیوار است}}
 
{{م|آه این سخت سیاه، آنچنان نزدیک است}}
{{م|که چو برمی‌کشم از سینه نفس}}
{{م|نفسم را برمی‌گرداند}}
{{م|ره چنان بسته که پرواز نگه}}
{{م|در همین یک قدمی می‌ماند}}
{{م|کورسویی ز چراغی رنجور}}
{{م|قصه پرداز شب ظلمانیست}}
{{م|نفسم می‌گیرد}}
{{م|که هوا هم اینجا زندانیست}}
{{پایان شعر}}
 
 
* <small>غزلی برای شهریار بدون منبع</small>
 
۷

ویرایش