تفاوت میان نسخه‌های «ویکی‌گفتاورد:نگهبان تغییرات اخیر»

بدون خلاصه ویرایش
{{ombox
|class=hlist
|type=notice
|style={{#if: | margin-right:{{{حاشیه}}};margin-left:{{{حاشیه}}}; }}
|image = [[پرونده:People icon.svg|45px]]
|text={{#switch:{{lc:نگهبان تغییرات اخیر}}
|فعال
|#default='''این {{#switch:{{{نوع پروژه}}}
|موضوعی={{#if:
|{{#if:
|[[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Guide/Task forces|نیروی کار]] {{{موضوع}}}
|[[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]] {{{موضوع}}}
}}،''' محیط همکاری برای ویکی‌گفتاوردی‌های است که در بهبود پوشش {{{موضوع}}} علاقه‌مند هستند.
|یک {{#if:
|[[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Guide/Task forces|نیروی کار]]
|[[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]]
}}،''' محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌گفتاوردی‌ها است.
}}
|فرایندی={{#if:
|{{#if:
|[[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Guide/Task forces|نیروی کار]] {{{فرایند}}}
|[[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]] {{{فرایند}}}
}}،''' محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌گفتاوردی‌ها است.
|یک {{#if:
|[[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Guide/Task forces|نیروی کار]]
|[[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]]
}}،''' محیط همکاری و گروهی آزاد از ویرایشگران اخصاص‌یافته برای سازماندهی یک فرایند داخلی در ویکی‌گفتاورد است.
}}
|#default=یک {{#if:
|[[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Guide/Task forces|نیروی کار]]
|[[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]]
}}،''' محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌گفتاوردی‌ها است.
}}
|نیمه
|نیمه‌فعال = '''این [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]] گمان می‌رود نیمه‌فعال باشد.''' فعالیت آهسته‌تر از یک زمان است. اگر شما در حال حاضر عضوی از پروژه نیستید، خواهشمند است به آن {{#if:|و/یا پروژه مادرش [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه {{{مادر}}}|ویکی‌پروژه {{{مادر}}}]]}} برای کمک‌کردن بپیوندید. [[:en:WP:INACTIVEWP|راهنمای ویکی‌پروژه]] را برای مشورت درباره زنده‌کردن یک پروژه غیرفعال ببینید.<br /><small>در صورت تمایل می‌توانید این برچسب را اگر فعالیت از سر گرفته شده‌است یا اگر این برچسب به اشتباه قرار داده شده‌است حذف کنید. اگر تقریباً هیچ فعالیتی در این ویکی‌پروژه مشاهده نمی‌کنید، این برچسب را با {{tlg|وضعیت ویکی‌پروژه|غیرفعال}} جایگزین کنید.</small>
|غیرفعال = '''این {{#if:
|ویکی‌گفتاورد{{#if:|ی|}}&nbsp;
}}{{#switch:{{{نوع}}}
|بازی=مرتبط با بازی
|تحصیل=مرتبط با تحصیل
|ورزش=مرتبط با ورزش
|جغرافیا=مرتبط با جغرافیا
|موسیقی=مرتبط با موسیقی
|برنامه تلویزیونی=مرتبط با تلویزیون
|انیمه و مانگا=مرتبط با انیمه و مانگا
}} [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]] گمان می‌رود غیرفعال باشد.''' اگر شما در حال حاضر عضوی از پروژه نیستید، خواهشمند است به آن {{#if:|و/یا پروژه مادرش [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه {{{مادر}}}|ویکی‌پروژه {{{مادر}}}]]}} برای کمک‌کردن بپیوندید.<br> <small>در صورت تمایل می‌توانید این برچسب را اگر فعالیت از سر گرفته شده‌است یا اگر این برچسب به اشتباه قرار داده شده‌است حذف کنید.</small>
|تمام‌شده = '''این [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه|ویکی‌پروژه]] تمام شده‌است.'''<br /> {{#if:
|این ویکی‌پروژه با [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه {{{ادغام‌شده با}}}|ویکی‌پروژه {{{ادغام‌شده با}}}]] ادغام یا جایگزین شده‌است.
}} {{#if:
|به آن برای کمک‌کردن بپیوندید یا&nbsp;
}}{{#if:||برای کمک‌کردن&nbsp;}}دنبال پروژه‌های مرتبط {{#if:
|مانند [[ویکی‌گفتاورد:ویکی‌پروژه {{{مادر}}}|ویکی‌پروژه {{{مادر}}}]]&nbsp;
}}بگردید. اگر احساس می‌کنید این پروژهٔ تمام‌شده ارزش زنده‌شدن دارد، خواهشمند است نخست با پروژه‌های مرتبط گفتگو کنید. [[:en:WP:INACTIVEWP|راهنمای ویکی‌پروژه]] را برای مشورت درباره زنده‌کردن یک ویکی‌پروژه غیرفعال ببینید.<br> <small>در صورت تمایل می‌توانید این برچسب را اگر به اشتباه قرار داده شده‌است حذف کنید.</small>
}}{{#if:
|&#32;''(برچسب در {{{تاریخ}}} قرار داده شده‌است)''
}}</small>{{#if:
|<br>{{{یادداشت}}}
}}<br><small>
* [[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Guide|راهنمای ویکی‌پروژه‌ها]]
* [[ویکی‌گفتاورد:فهرست_ویکی‌پروژه‌ها|فهرست ویکی‌پروژه‌ها]]{{#if:
|<br>[[درگاه:{{{درگاه}}}]]
}}
{{#switch:{{lc:نگهبان تغییرات اخیر}}
|غیرفعال=
* [[:en:WP:INACTIVEWP|مشورت درباره ویکی‌پروژه‌های غیرفعال]]
* [[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Inactive projects|فهرست ویکی‌پروژه‌های غیرفعال]]
}}</small>
|imageright = {{#if:
|{{Ombox/shortcut|||||}}
}}
}}{{category handler
|nocat=
|wikipedia={{#switch:{{lc:نگهبان تغییرات اخیر}}
|فعال
|#default = [[رده:ویکی‌پروژه‌های فعال|{{WikiProjectbasename}}]]
|نیمه
|نیمه‌فعال = [[رده:ویکی‌پروژه‌های نیمه‌فعال|{{WikiProjectbasename}} ]]
|غیرفعال = {{#ifeq: {{lc:false}}|نادرست|[[رده:ویکی‌پروژه‌های غیرفعال {{#ifeq:{{{نوع}}}|بازی|مرتبط با بازی&nbsp;|}}{{#ifeq:{{{نوع}}}|تحصیل|مرتبط با تحصیل&nbsp;|}}{{#ifeq:{{{نوع}}}|ورزش|مرتبط با ورزش&nbsp;|}}{{#ifeq:{{{نوع}}}|جغرافیا|جغرافیا&nbsp;|}}{{#ifeq:{{{نوع}}}|برنامه تلویزیونی|مرتبط با تلویزیون&nbsp;|}}{{#ifeq:{{{نوع}}}|انیمه و مانگا|مرتبط با انیمه و مانگا&nbsp;|}}{{#ifeq:{{{نوع}}}|موسیقی|مرتبط با موسیقی&nbsp;|}}{{#if:|Wikipedia&nbsp;}}WikiProjects|{{WikiProjectbasename}}]]| <!-- Category suppressed --> }}
|تمام‌شده = [[رده:ویکی‌پروژه‌های تمام‌شده|{{WikiProjectbasename}}]]
}}
}}
 
این پروژه جهت ساماندهی [[ویکی‌گفتاورد:نگهبانی|نگهبانی]] از [[ویژه:RecentChanges|تغییرات اخیر]] ایجاد شده است.