ولتر: تفاوت بین نسخه‌ها

۹۸ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
* «آخرین درجه فساد، به کار بردن قوانین برای ظلم است.»
* «آدمی هرگز بدکار و خبیث به دنیا نمی‌آید. بدکاری و خباثت نیز بیماری عارضی است.»
* «نخستین روحانی یک شیاد بود، که به یک ساده‌لوح رسید.»
* «هراسناکترین چیز برای دین و انسان دینخو، منطق و عقل سلیم است.»
* «حیوانات این امتیاز را بر انسان دارند: عالم ربانی ندارند که ارشادشان کند.»
۱۲

ویرایش