آلبرت اینشتین: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
 
== دارای منبع ==
* من یک شخص عمیقا مذهبی بی اعتقاد به وجود خدا هستم. این تا اندازه ای نوع جدید از مذهب محسوب می شود.<ref>{{cite book|last1=Kitaj|first1=R. B.|title=Second Diasporist Manifesto: (a New Kind of Long Poem in 615 Free Verses)|publisher=Yale University Press|isbn=0300124562|url=https://books.google.co.uk/books?id=C9WOQxg15CIC&pg=PT88&dq=I+am+a+deeply+religious+nonbeliever.+This+is+a+somewhat+new+kind+of+religion&hl=en&sa=X&ei=qXDSUafZJ8KjiAKNi4CQDA&redir_esc=y#v=onepage&q=I%20am%20a%20deeply%20religious%20nonbeliever.%20This%20is%20a%20somewhat%20new%20kind%20of%20religion&f=false|language=en}}</ref>
* ایده یک خدای شخصی برای من کاملا بیگانه و حتی ساده لوحانه است.<ref>{{cite book|last1=Schellenberg|first1=J. L.|title=Evolutionary Religion|publisher=OUP Oxford|isbn=9780199673766|page=59|url=https://books.google.com/books?id=ogIr3tni_c8C&pg=PA59&dq=The+idea+of+a+personal+God+is+quite+alien+to+me+and+seems+even+naive.&hl=en&sa=X&ei=_nHSUZ6WJIXgiwLtw4DABw&ved=0CE0Q6AEwBQ#v=onepage&q=The%20idea%20of%20a%20personal%20God%20is%20quite%20alien%20to%20me%20and%20seems%20even%20naive.&f=false|language=en}}</ref>
* «همه دین‌ها، هنرها و علم‌ها شاخه‌های یک درخت‌اند.»<ref>http://www.goodreads.com/quotes/33738-all-religions-arts-and-sciences-are-branches-of-the-same</ref>
* «خشم فقط در آغوشِ احمق‌ها جای می‌گیرد.»<ref>http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/a/alberteins112021.html</ref>
۱۲

ویرایش