تفاوت میان نسخه‌های «گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا»