راننده تاکسی: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
جز (راننده تاکسی (فیلم) به رانندهٔ تاکسی (فیلم) منتقل شد)
'''[[W:راننده تاکسی (فیلم)|راننده تاکسی]]''' فیلم
 
'''تراویس''':فکفکر می‌کنم که یکی باید این شهرو بگیره و بندازه تو چاه مستراح سیفون کوفتی رو هم بکشه
 
'''تراویس''': حالا به وضوح می‌بینم ، زندگیم رو یه صاف خط پیش میره به سمت یه نقطهٔ مشخص، هیچوقت هیچ انتخابی نداشتم
کاربر ناشناس