کریم تمکین کرمانشاهی: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «'''کریم محمودی کوهساری''' با تخلُّص ''تمکین'' و شهرت '''تمکین...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''کریم محمودی کوهساری''' با تخلُّص ''تمکین'' و شهرت '''تمکین...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۳۹٬۷۴۷

ویرایش