گلشیفته فراهانی: تفاوت میان نسخه‌ها

* «[[ایران]] رؤیای من شاید اصلاً دیگر وجود نداشته باشد.»<ref>http://www.nytimes.com/2013/08/11/movies/golshifteh-farahani-continues-to-rebel-in-patience-stone.html?pagewanted=all&_r=0</ref>
* «دو نوع آدم در تبعید [[زندگی]] می‌کنند: قربانی‌هایی که خودشان را توی دریاچه می‌اندازند و خودکشی می‌کنند، و یا کسانی که به جنگجو بدل می‌شوند و از غم خود پر و بال می‌گیرند و نیروی محرکه‌ای می‌سازند تا اوج بگیرند... تبعید اقتدار من است»<ref>http://www.nytimes.com/2013/08/11/movies/golshifteh-farahani-continues-to-rebel-in-patience-stone.html?pagewanted=all&_r=0</ref>
* «ممه هام داره در میاد...»<ref>http://www.nytimes.com/2013/08/11/movies/golshifteh-farahani-continues-to-rebel-in-patience-stone.html?pagewanted=all&_r=0</ref>
 
== دربارهٔ او ==
کاربر ناشناس