نیشابور: تفاوت بین نسخه‌ها

←‏گفتاوردها: ابرابزار
(←‏گفتاوردها: ابرابزار)
* «بهترین شهرهای خراسان نیشابور است» و «نیکو شهری است نیشابور».
** [[محمد بن عبدالله|محمد بن عبدالله، پیامبر اسلام]]، <small>حدیثِ منسوب، در کتابِ تاریخِ نیشابور نوشته ابوعبدالله حاکم نشابوری، در کتب معتبر حدیث ذکر نشده</small>
* «شهری مهم و مرکزی آبرومند است که همپایه‌ای در اسلام برای خواصی که در آن گرد آمده است سراغ ندارم: بزرگی زمین و پهناوری آن، گوارش آب، نیرومندی هوا فزونی دانشمندان و بزرگان و پیشوایان پیگیر، میوه گوارا و بسیار، گوشت خوب و ارزان، زندگانی مرفه و سودمند، بازارهای گشاد خانه‌های بزرگ، آبادی‌های گرانمایه، باغ‌های دلگشا، خاک چسبنده، ذوق‌های حساس، مجلس‌های گرانقدر، آموزشگاه‌های با نظم، ظرافت و شایستگی، رسم و آئین گزیده، هنر و مهارت. بازرگانی و عبادت، همت و مردانگی، بخشش و گذشت، امانت و نگهداری ایشان در همه جهان مشهور و در اسلام نامبردار است. آری اینجا خزانه مشرقین و تجارتخانه خاور و باختر است. کالایش به هر سو برده می‌شود.»
** ''[[شمس‌الدین مقدسی]]، [[احسن التقاسیم]]''<ref name="مقدسیمقدس" />{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =مقدسی| نام =شمس‌الدین| پیوند نویسنده =شمس‌الدین مقدسی| فصل =بخش دوم هشت اقلیم عجم؛ سمرقند| عنوان =احسن التقاسیم| نشانی =https://ia800505.us.archive.org/12/items/abasshawii_yahoo_1906/أحسن%20التقاسيم%20في%20معرفة%20الاقاليم%20شمس%20الدين%20المقدسي%20النسخة%201906.pdf | فرمت =pdf| ناشر =بریل| مکان =لیدن| زبان =ar}}</ref>
گزیده، هنر و مهارت. بازرگانی و عبادت، همت و مردانگی، بخشش و گذشت، امانت و نگهداری ایشان در همه جهان مشهور و در اسلام نامبردار است. آری اینجا خزانه مشرقین و تجارتخانه خاور و باختر است. کالایش به هر سو برده می‌شود.»
** ''[[شمس‌الدین مقدسی]]، [[احسن التقاسیم]]''<ref name="مقدسی" />{{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =مقدسی| نام =شمس‌الدین| پیوند نویسنده =شمس‌الدین مقدسی| فصل =بخش دوم هشت اقلیم عجم؛ سمرقند| عنوان =احسن التقاسیم| نشانی =https://ia800505.us.archive.org/12/items/abasshawii_yahoo_1906/أحسن%20التقاسيم%20في%20معرفة%20الاقاليم%20شمس%20الدين%20المقدسي%20النسخة%201906.pdf | فرمت =pdf| ناشر =بریل| مکان =لیدن| زبان =ar}}</ref>
* «پارچه‌هایش درخششی دارند که مردم عراق و مصر بدان خود آرائی می‌کنند. میوه‌ها از هر سو به آنجا آورده می‌شوند. مردم برای دانش و بازرگانی به آنجا می‌آیند، دروازهٔ سند و کرمان و فارس و بارانداز خوارزم و ری و گرگان است، تابستانی خوش و پر یخ و زمستانی نرم دارد، فصل مو آنجا دراز است. فقیهانش از ادب و عادلانش از فرهنگ بی‌بهره نیند. هیچ روز بی‌مجلس مناظره نگذرد. سروران پیش مردان این شهر کوچکند، اشراف نزد بزرگانش پستند، پیشوایانش امامان را گیج کرده‌اند، محله‌هایش از شهرک‌ها بزرگتر، شهرستانش از استان گسترده‌تر. پس مانندش را در کشور اسلام نشان بده!»
** ''[[شمس‌الدین مقدسی]]، [[احسن التقاسیم]]'' <ref name="مقدسی" />
* «در شیراز، دربارهدربارهٔ آن از من پرسیده شد، گفتم: چهل و چهار محله دارد که برخی از آن‌ها مانند نیمی از شیراز است، همانند: حیره، جور، منیشک. این شهر از فسطاط پهناورتر و از بغداد پر جمعیت‌تر و از بصره کامل‌تر، و از قیروان مهم‌تر و از اردبیل پاکیزه‌تر و از همدان آبادتر است. نه گندابی و نه مردابی دارد، نه ملال و نه رنج‌آور می‌باشد.»
** ''[[شمس‌الدین مقدسی]]، [[احسن التقاسیم]]'' <ref name="مقدسی" />
* «ازین شهر دبیران و ادیبانِ معروف برخاسته‌اند، چندان که عُلمایِ این سامان را شمار نتوان کرد».
** ''[[w:اصطخری|ابواسحاق ابراهیم اصطخری]]'' <small>المسالک و الممالک ص۲۰۳</small>
۳۹٬۷۴۷

ویرایش