مسعود جعفری جوزانی: تفاوت میان نسخه‌ها

* «وقتی کاری را دوست دارم، به سختی یا آسانی آن فکر نمی‌کنم.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/56069/از-عبوسی‌ها-به-تنگ-آمدم</ref>
* «وسایل ارتباط جمعی چنان در تاروپود زندگی تنیده‌اند که فردگرایی و جمع‌گرایی را در دورترین نقاط جهان نهادینه کرده‌اند. شیوه زندگی و ارزش‌ها به‌سرعت دگرگون می‌شوند. سرعت این تغییر و تحول تا حدی است که آدم‌های میانسال در کشور، شهر و حتی خانواده خود احساس بیگانگی می‌کنند. آدم‌آهنی‌ها هرروز کارخانه‌ها را فتح می‌کنند. تعداد بیکاران در جوامع بشری هرروز بیشتر می‌شود. اصلاحات سیاسی رنگ باخته‌اند، ارزش‌های خانواده در حال فروپاشی است. ازدواج که روزی هدف و آرزوی جوانان بود، به یک ضدارزش تبدیل شده است.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/56069/از-عبوسی‌ها-به-تنگ-آمدم</ref>
* «من تا کاری را دوست نداشته باشم نمی‌سازم؛ چراکه می‌دانم مانند دیگران‌شدن کار بیهوده و بی‌ارزشی است. از نوجوانی از عوام‌گرایی و عوام‌زدگی و پوپولیست‌بودن بیزار بوده‌ام.»<ref>http://www.sharghdaily.ir/News/114675/ترجیح-می‌دهم-راه-خودم-را-بروم</ref>
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش