باز کردن منو اصلی

تغییرات

{{ب|عاشق آن باشد که بِنهد دستِ بی‌پروای دل|بر سز از غوغای عشقِ جاودانی سوختن}}
{{ب|نیست آن کس لایقِ دلدادگی در کیش عشق|کو به درد و داغ عشق از ناتوانی سوختن}}
{{ب|اعمادی''اعتمادی'' طایر جان را رها کن تا به کی|در عذاب و رنج این دنیای فانی سوختن؟<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش