غلامرضا ارژنگ: تفاوت بین نسخه‌ها

{{ب|حربهٔ سگ‌صفتان فحّاشی‌ست|مرد فحّاش سگ لابان است}}
{{ب|عفو کن یاوه‌سرا، به خدا|یاوه‌گو مستحق احسان است}}
{{ب|باش خاموش که در مذهب ما|خامُشی پاسخ هر نادان است<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
<center>'''حق و حقیقت'''</center>
{{شعر}}
{{ب|آنان که گفته‌اند حقیقت نگفتنی‌ست|انصاف ده که باز حقیقت نگفته‌اند}}
{{ب|جز حق چه گفتنی‌ست که این ابلهان ز بیم|حق را درون پرده ی باطل نهفته‌اند}}
{{ب|در کوی یار بوی حقیقت شنیده‌اند|آن عاشقان که با مژه ی این کوی رُفته‌اند}}
{{ب|حق تلخ نیست بلکه مریضند آن کسان|کاین شهد ناب را به خطا تلخ گفته‌اند}}
{{ب|چون کودکان به مهره ی باطل شدند خوش|آنان که گوهری ز حقایق نسفته‌اند}}
{{ب|در خواب دیده‌اند که بیدار گشته‌اند|اما هنوز بی‌خبر و مست خفته‌اند}}
{{ب|بیدار آن کسی‌ست که حق گفت و حق شنفت|با مردمی که از همه ناحق شنفته‌اند<ref name="سخنوران نامی معاصر ایران" />}}
{{پایان شعر}}
 
۳۹٬۷۴۷

ویرایش